De Kapsalon Award is een initiatief van Q&A Research & Consultancy, Wugly en Wiewathaar.nl (hierna organisatie).

Organisatie is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van de gegevens die haar worden toevertrouwd en gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. De door u ingevulde gegevens tijdens het onderzoek worden vastgelegd in een bestand van Q&A Panel Services BV. Hierbij handelen we volgens de wet en regelgeving op het gebied van de Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode van de marktonderzoeksassociatie.

De bewaking van uw privacy is voor de verkiezing Kapsalon Award prioriteit nummer één. Daartoe houden we ons aan de volgende regels om uw privacy te bewaken:

1.    Organisatie zal nooit uw persoons- en/of contactgegevens verhuren of verkopen aan een derde zonder expliciete toestemming van u;
2.    Organisatie zal nooit uw persoons-, contact- en achtergrondgegevens delen met een andere deelnemers aan de verkiezing Kapsalon Award, tenzij u allebei expliciet heeft aangegeven deze gegevens met elkaar te willen delen;
3.    Alle informatie die aan Organisatie wordt toevertrouwd, wordt in overeenstemming met de geldende industriestandaards beschermd.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het Privacy Statement of over de uitvoering van het statement, richt u zich dan eerst via e-mail tot info@kapsalonaward.nl.